You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Φυσικές Προσεγγίσεις στην Υγεία & Εργαστήριο Φαρμακείου

Ξενοδοχείο Atlantis – Ηράκλειο Κρήτης

Φυσικές Προσεγγίσεις στην Υγεία & Εργαστήριο Φαρμακείου

Διημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (με την έγκριση του ΕΟΦ)

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΣΙΦΑΗ

14:00-14:15

Χαιρετισμοί φορέων – Σκοποί Διημερίδας

Κωνσταντίνος Δεμέτζος ,Πρόεδρος ΕΦΕ, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Παν/ου Αθηνών.

Ιωάννης Τσικανδηλάκης , Φαρμακοποιός Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου

Κώστας Πετρουλάκης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών

14:15-15:00

Η Φυτοθεραπεία δια μέσου των αιώνων (ιστορία, σύγχρονες τάσεις, νομοθεσία, προοπτικές, ασφάλεια) και ο ρόλος του φαρμακοποιού

Φυτοθεραπεία είναι η επιστήμη που αξιοποιεί τις θεραπευτικές ιδιότητες επιλεγμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για να δώσει λύσεις σε προβλήματα υγείας. Φυτικά βάμματα ή αυτούσια κονιοποιημένες δρόγες, σε μίγματα ή σε μορφοποιημένα σκευάσματα, για την κάλυψη αποκλειστικά σχεδόν αυτοθεραπείας (OTC), αποτελούν τα φυτοθεραπευτικά. Όλες οι δρόγες (μέρη φυτών με θεραπευτική χρήση) δεν είναι “αθώα”, και απαιτούνται κανόνες ασφάλειας ποιότητας, δοσολογίας, ασφαλούς χρήσης ακόμη και φαρμακοεπαγρύπνησης με τις οποίες ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι εξοικειωμένος. Θα γίνει ανασκόπηση της Ελληνικής εμπειρίας, με παραδείγματα ασφαλούς χρήσης φυτοθεραπευτικών στο φαρμακείο.

Iωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτικό Τμήμα, ΕΚΠΑ

15:00-15:45

Τα Κρητικά Βότανα στη Θεραπευτική Πρακτική

Τα φαρμακευτικά βότανα της Κρήτης έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων σε ό,τι αφορά την ανάλυση των δραστικών τους ουσιών και τη μελέτη των χρήσεών τους. Ουσίες που περιέχονται στα βότανα αυτά είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως φυσικά φάρμακα, αρκεί τα σκευάσματα που προέρχονται από τα βότανα αυτά, να αποτελούν προϊόν τεκμηριωμένων μελετών, να έχουν περάσει κατάλληλους ποιοτικούς ελέγχους και να έχουν εγκριθεί από πιστοποιημένους εθνικούς και διεθνείς φαρμακευτικούς οργανισμούς.

Γεώργιος Σουρβίνος, Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

15:45-16:15 Διάλειμμα- Καφές

16:15-17:00

Φυσικά Προϊόντα από την Κρήτη

Εισαγωγή – Κωνσταντίνος Δεμέτζος ,Πρόεδρος ΕΦΕ, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Παν/ου Αθηνών. Αναδεικνύοντας την Αξία των «Άχρηστων» Φυτών της Κρήτης

Πολλά από τα 1800 περίπου είδη φυτών της Κρήτης, καταστρέφονται από τις αγροτικές δραστηριότητες του τοπικού πληθυσμού. Ο συνδυασμός της λαϊκής ιατρικής και της επιστημονικής έρευνας μπορεί να αναδείξει την αξία των «άχρηστων» φυτών και να ανοίξει νέες αναπτυξιακές προοπτικές, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.

Χαράλαμπος Κατερινόπουλος, Καθηγητής,Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης

17:00-17:45

Ο ρόλος της ανθρωπολογικής και κλινικής έρευνας στην μελέτη και αξιοποίηση των φαρμακευτικών φυτών

Πολλά έχουν συζητηθεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας για τη χρήση των φαρμακευτικών φυτών στην καθημερινή πρακτική τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία μικρών και μεγάλων προβλημάτων υγείας. Πόσο αξιόπιστη όμως είναι η μεταφορά εμπειρικής γνώσης αλλά και γνώσης που βασίζεται στην ελληνική παράδοση αλλά και στην αρχαία ελληνική και λατινική βιβλιογραφία; Πόσο ασφαλή αλλά και αποτελεσματικά είναι τα φαρμακευτικά φυτά; Στην εισήγηση αυτή θα γίνει αναφορά στην εμπειρία που έχει κτηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και κυρίως στην μεθοδολογία που ξεκινάει από την ανάγνωση της ταυτόχρονης γνώσης που γίνεται με συστηματικό τρόπο και με χρήση και δάνεια από την ανθρωπολογία και προχωρά στο εργαστήριο και στην κλινική δοκιμή.

Χρήστος Λιονής, MD, PhD, FRCGP(Hon), FWONA, FESC, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

17:45-18:00 Διάλειμμα καφές & snacks

18:00-19:00:

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Φυσικές προσεγγίσεις στην υγεία: Πρακτική και Εμπειρίες Φαρμακοποιών και Ιατρών

Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν στα εξής: γιατί επιλέγουν φυσικές προσεγγίσεις υγείας, από που αντλούν τη γνώση τους , τι οφέλη έχουν αποκομίσει μέχρι τώρα στο φαρμακείο τους , αν είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες τους, αλλά και ποιές οι εμμονές και οι φόβοι των ασθενών για τις φυσικές εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Συντονιστής: Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής, Ε.Κ.Π.Α

Συμμετέχουν:

Κώστας Πετρουλάκης, Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών

Κώστας Κοκοκκιός, Φαρμακοποιός, Ηράκλειο

Νικόλαος Μαράκας, Φαρμακοποιός, Χανιά

Ρούσσος Γεώργιος, Φαρμακοποιός, Ηράκλειο

Κυβέλου Περσεφόνη, Ομοιοπαθητικός Ιατρός, Ηράκλειο

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΣΙΦΑΗ

10:00-12:15

Σύγχρονο Εργαστήριο στο Φαρμακείο – Εφαρμογή των κανόνων «Καλής Γαληνικής Πρακτικής – Good Compounding Practices»

Η παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων είναι αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής των φαρμακείων και είναι απαραίτητη στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να είναι απλή ή περίπλοκη διαδικασία και ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας που τη χαρακτηρίζει καθορίζεται το απαιτούμενο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για την παρασκευή ποιοτικών σκευασμάτων, ενδεδειγμένης περιεκτικότητας σε δραστική, με κατάλληλη συσκευασία και επισήμανση, σύμφωνα με τους κανόνες ορθής γαληνικής πρακτικής και οφείλει να επεκτείνει διαρκώς τις γνώσεις του με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά σεμινάρια και συνεχή μελέτη της τρέχουσας βιβλιογραφίας.

Συντονιστές:

Σοφία Χατζηαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Κωνσταντίνος Δεμέτζος , Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Παν/ου Αθηνών Πρόεδρος ΕΦΕ

Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής .

Θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

12:15-12:45 Διάλειμμα καφές και snacks

12:45-13:30

Η συμπληρωματική πρόταση μιας φυσικής εναλλακτικής αγωγής στον ασθενή. Τα στάδια της επικοινωνίας μας

Ο Φαρμακοποιός έχει στα χέρια του μια ξεχωριστή δύναμη και από απλά εκτελεστής μια συνταγής ή απλός διακομιστής προϊόντων, μπορεί να γίνει ο κατ’ εξοχήν σύμβουλος υγείας με επίκεντρο μια θεραπευτική πρόταση πιο φυσική , περισσότερο ασφαλή για τον πελάτη του, αλλά και με θεμελιώδη αρχή την προστασία του περιβάλλοντος . Η ομιλία θα εμπεριέχει παραδείγματα διαλόγου πάνω σε συνταγές με παθήσεις ,την προσέγγιση του πελάτη και την πρόταση συμπληρωματικού φυσικού προϊόντος, κατάλληλο με την αγωγή του, αλλά και συμπληρωματικές πληροφορίες για τον τρόπο ζωής τους ασθενούς. Παράλληλα θα επισημάνουμε λέξεις κλειδιά που “εντυπωσιάζουν” τον πελάτη και τον πείθουν για τις γνώσεις μας στον τομέα των φυσικών προσεγγίσεων στην υγεία.

Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός, Πάτρα

 

13:30-14:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Το εργαστήριο του Φαρμακείου και οι προοπτικές ανάπτυξής του:

4 φαρμακοποιοί καταθέτουν τις εμπειρίες τους

Συντονιστής: Σοφία Χατζηαντωνίου, Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Παν/ο Πατρών

Συμμετέχουν οι Φαρμακοποιοί

Χρυσάνθη Φετινίδου Φαρμακοποιός, Πάτρα

Χαράλαμπος Ορφανουδάκης, Φαρμακοποιός, Ηράκλειο

Ναταλία Αγγελιδάκη, Φαρμακοποιός, Ηράκλειο

Χαράλαμπος Σταυρόπουλος, Φαρμακοποιός, Ρόδος

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΦΕ

Πρόεδροι Επιστημονικής και Οργανωτικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Παν/ου Αθηνών, Πρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

Ιωάννα Χήνου , Καθηγήτρια Φαρμακευτικής, Ε.Κ.Π.Α, Γεν. Γραμματέας ΕΦΕ

Σοφία Χατζηαντωνίου, Επικ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Παν/μιο Πατρών, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ

Μέλη Επιστημονικής και Οργανωτικής επιτροπής

Άννα Τσαντίλη-Κακουλίδου, Ομοτ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

Ελένη Σκαλτσά , Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α, Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΦΕ

Όλγα Τζάκου, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α, Ταμίας ΔΣ ΕΦΕ

Κωνσταντίνος Γαρδίκης , Φαρμακοποιός MSc, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ

Κωνσταντίνος Γκιρτής, Φαρμακοποιός, Ph.D, Μέλος ΔΣ ΕΦΕ

Αγγελική Σιαμίδη, Φαρμακοποιός, MSc

 

Search

Facebook

Προβληθείτε εδώ

Ημερομηνία

October 2020
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ο Καιρός στην Αθήνα
Sorry! No actual weather data available!


Tag Cloud