You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΤΑ

WIM GOETTSCH, Director of the EUnetHTA:

Το ΗΤΑ είναι σημαντικό για την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν από κοινού προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. Ως γνωστόν υπάρχει μια κεντρική διαδικασία για την έγκριση των φαρμάκων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). Και αυτό μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και σε επίπεδο ΗΤΑ. Υπάρχει μελέτη που έχει στοιχεία 29 χωρών της Ευρώπης για την αξιολόγηση των φαρμάκων. «Από χώρα σε χώρα χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνολογίες. Επίσης, δεν υπάρχει συμφωνία στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Κάποιες χώρες φτάνουν μέχρι και τα δύο χρόνια για αυτήν την αξιολόγηση.

Η EUnetHTA ως οργανισμός φιλοδοξεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη κοινή μεθοδολογία βασισμένη σε σε συγκεκριμένα μοντέλα ΗΤΑ με συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα η κλινική αξιολόγηση των φαρμάκων. Το ΗΤΑ βασίζεται σε δύο σημαντικά δεδομένα: τα επιστημονικά και τα οικονομικά» ανέφερε ο κ. Goettsch.

Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν κοινές αξιολογήσεις (joint assessments), συνδυάζοντας στοιχεία αξιολογητών από διαφορετικούς οργανισμούς φαρμάκων. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 40 πιλοτικές κοινές αξιολογήσεις μέσα στη διετία 2013-2015. Το θετικό είναι ότι υπάρχει δέσμευση των Ευρωπαικών χωρών στο να προχωρήσει το μοντέλο των κοινών αξιολογήσεων για ακόμα πιο αξιόπιστες και γρήγορες αξιολογήσεις φαρμάκων με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Χθες είχα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, έτσι ώστε η EUnetHTA να υποστηρίξει την Ελλάδα σε τεχνογνωσία και εμπειρία για τη δημιουργία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας στη χώρα σας» υπογράμμισε ο κ. Goettsch.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Πρόεδρος ΣΦΕΕ:

Υπάρχει προβληματισμος για τους μειωμένους προϋπολογισμούς υγείας. Οι προκλήσεις για τη φαρμακοβιομηχανία είναι πολλές λόγω των τελευταίων μέτρων στο χώρο του φαρμάκου.

«Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει λύση στα προβλήματα και ήδη τα επόμενα χρόνια υπάρχουν 7.500 νέα καινοτόμα φάρμακα εκ των οποίων μόνο το 10% θα φτάσουν μέχρι τις εγκριτικές αρχές. Η σχέση κόστους-οφέλους πρέπει να είναι υπέρ του ασθενούς και των συστημάτων υγείας όταν γίνεται με ορθολογικό τρόπο» ανέφερε ο κ. Αποστολίδης.

Πρέπει να εφαρμοστούν μοντέλα διαπραγμάτευσης όπως τα manage entry agreements τα οποία συνδεόυν την αποζημίωση ενός φαρμάκου με βάση την αποτελεσματικότητά του. Για τα πραγματικά καινοτόμα φάρμακα, όπως για παράδειγμα τα ορφανά φάρμακα, πρέπει να εφαρμοστεί η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. Σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά δεδομένα της ΗΔΙΚΑ και άλλων φορέων, μπορεί να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας.

«Το ΗΤΑ θα πρέπει να το συντονίζει μία ανεξάρτητη αρχή θα πρέπει να εξετάσει τα επιστημονικά δεδομένα και όχι τα οικονομικά και να λειτουργήσει με ασθενο-κεντρικό χαρακτήρα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ, Ειδικός Καρδιολόγος-Υπερτασιολόγος, Ιατρικός Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth):

Ένας γιατρός δεν είναι οικονομολόγος για να αξιολογεί τα οικονομικά δεδομένα στην αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προτιμήσεις των ασθενών και δεν υπάρχει συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών. Κάποιες χώρες -με μειωμένους πόρους στην υγεία- δεν επενδύουν στο ΗΤΑ γιατί το βλέπουν σαν κόστος, ενώ το όφελος θα το δουν μετά από αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα ένας μέσος ασθενής που δεν νοσηλεύεται, ήδη κοστίζει στον ΕΟΠΥΥ 3.000 ευρώ ετησίως.

«Ο πληθυσμός γηράσκει αλλά παραμένει ενεργός. Σε ένα ευρωπαικό project που ονομάζεται «Beyond Silos» ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών φτάνει τα 81 έτη. Επίσης τα συστήματα υγείας λειτουργούν διαφορετικά από χώρα σε χώρα» ανέφερε ο κ. Σταφυλάς.

Οι υγειονομικές περιφέρειες στην Ευρώπη κινούνται σε αξιολόγηση με βάθος πενταετίας. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τα μητρώα ασθενών (registries), καθώς και δεδομένα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της κάθε χώρας.

«Μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει τα συστήματα υγείας να λειτουργούν με εθνική στρατηγική, χωρίς επικαλύψεις έτσι ώστε να γίνεται μια δυναμική και όχι στατική αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας» είπε ο κ. Σταφυλάς.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου «Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς:

«Δεν φτάνει μια μελέτη cost effectiveness για ένα φάρμακο ή για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν. Η αξιολόγηση είναι πλέον πολυπαραγοντική. Τα πράγματα αλλάζουν, αλλά η Ελλάδα είναι πίσω όχι μόνο στην εμπειρία και στην οργάνωση, αλλά και στην νοοτροπία», δήλωσε ο κ. Βοζίκης.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πρόεδρος ΕΟΦ:

Ο στόχος της τεχνολογίας υγείας θα πρέπει να είναι η συνεισφορά στην αποκατάσταση στη μακροχρόνια φροντίδα της κάθε νόσου.

«Η λειτουργία του ΗΤΑ απαιτεί μία διεπιστημονική συνεργασία. Ο οργανισμός αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας πρέπει να είναι αυτόνομος. Όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργάζεται ο ΕΜΑ με την EUnetHTA, έτσι και ο ΕΟΦ θα συνεργαστεί με τον αντίστοιχο Ελληνικό φορέα. Και φυσικά όπως στα περισσότερα όργανα, έτσι και σε αυτό πρέπει να συμμετέχει και η βιομηχανία» ανέφερε η κ. Αντωνίου.

Μας λείπουν ακόμα τα registries, τα οποία οφείλουν να λειτουργούν αυτόνομα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ, Προϊστάμενος Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Αναπτυξιακών Έργων, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ:

Με βάση τον ορισμό του το ΗΤΑ αποτελεί ένα πεδίο επιστημονικής έρευνας με σκοπό να ενημερώσει τους λήπτες πολιτικών αποφάσεων που αφορούν την εισαγωγή και τη χρήση νέων τεχνολογιών υγείας.

«Ο ΕΟΠΥΥ είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της αποζημίωσης. Υπάρχουν πολλά γνωμοδοτικά όργανα , ππυ συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ. Το ΗΤΑ πρέπει να είναι η γέφυρα μεταξύ των πολιτικών σποφάσεων και της έρευνας» ανέφερε ο κ. Γούλας.

«Ο ΕΟΠΥΥ συμμετέχει στο Joint Action 3 της EUnetHTA, με απώτερο να αποκτηθούν γνώσεις, έτσι ώστε να τις μεταλαμπαδεύσουμε και να τις εφαρμόσουμε και στη χώρα μας» είπε ο κ. Γούλας.

JIM SAGE, Πρόεδρος PhRMA Innovation Forum:

«Η αξία της καινοτομίας μπορεί να αξιολογηθεί από το ΗΤΑ. Με τη βοήθεια της καινοτομίας έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής και. Έχουν μειωθεί τα ποσοστά αναπηρίας και έχει αυξηθεί η ποιότητα ζωής» ανέφερε ο κ. Sage.

Όταν για παράδειγμα επενδύεται 1 δολάριο στα εμβόλια, το κέρδος για τη δημόσια υγεία φτάνει τα 10 δολάρια.

«Θα πρέπει τι όφελος από ντα καινοτόμα φάρμακα να υπερκαλύπτει το ποσό για τα rebate και τα claw-back, αλλιώς η εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων θα καθυστερεί σημαντικά» τόνισε ο πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum.

«Το ΗΤΑ πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση, την Επιτροπή Αποζημίωσης, τις επιστημονικές εταιρείες, ακόμα και από τους συλλόγους ασθενών, έτσι ώστε οι αποφάσεις να είναι διαφανείς και αντικειμενικές» είπε ο κ. Sage.

Search

Facebook

Προβληθείτε εδώ

Ημερομηνία

January 2021
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ο Καιρός στην Αθήνα
Sorry! No actual weather data available!


Tag Cloud