You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Τι είναι η ΠΑΥ;

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια σπάνια νόσος των αρτηριών των πνευμόνων που εξελίσσεται προοδευτικά.

Το αίμα, στο ανθρώπινο σώμα, διαμέσου των αρτηριών και των τριχοειδών αγγείων τρέφει όλους τους ιστούς και στη συνέχεια επιστρέφει με τις φλέβες στην καρδιά για να ανεφοδιασθεί με οξυγόνο από τους πνεύμονες και να αρχίσει και πάλι ο ίδιος κύκλος.

Στους ασθενείς με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), η διαδικασία ανεφοδιασμού παρεμποδίζεται διότι παχαίνει το τοίχωμα των πνευμονικών αρτηριών με αποτέλεσμα ο αυλός να στενεύει και έτσι να μειώνεται ο όγκος του αίματος που περνά από αυτό. Η στένωση αυτή των αγγείων και η δυσκολία που συναντά το αίμα στη δίοδο του προς τους πνεύμονες

δυσχεραίνει τη λειτουργία της καρδιάς. Αυτή είναι και η κύρια αιτία που προκαλεί την εμφάνιση των κοινών συμπτωμάτων στην ΠΑΥ,όπως η δύσπνοια, η κόπωση, η αδυναμία, η στηθάγχη, η συγκοπή και η διάταση της δεξιάς καρδιάς.

Η θεραπεία στοχεύει στη βελτίωση των συμπτωμάτων, στην αντοχή στην άσκηση, στη μακροχρόνια βελτίωση των επιπλοκών και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 υπήρχαν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς και η ΠΑΥ σχετιζόταν με πτωχή πρόγνωση. Σήμερα, οι θεραπευτικές επιλογές έχουν βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών με ΠΑΥ.

 

Ιατρικός έλεγχος για την ΠAΥ

Οι διάφορες εξετάσεις που στοχεύουν στην επιβεβαίωση της διάγνωσης της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης και τον καθορισμό της αιτίας, όταν αυτό είναι δυνατό, είναι οι ακόλουθες:

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα

• Ακτινογραφία θώρακα

• Εργαστηριακές εξετάσεις

• Ηχοκαρδιογράφημα

• Έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας

• Τεστ κοπώσεως

• Σπινθηρογράφημα αερισμού-αιμάτωσης

• Αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας

• Μαγνητική τομογραφία

• Πνευμονική αγγειογραφία

• Καρδιακός καθετηριασμός

 

 Τα συμπτώματα

Οι αλλαγές στα πνευμονικά αγγεία οδηγούν στα τυπικά συμπτώματα της ΠΑΥ, τα οποία περιλαμβάνουν: δύσπνοια, κόπωση, ζάλη,  συγκοπή, πρήξιμο των αστραγάλων, πόνο στο στήθος, μελάνιασμα στα άκρα και στα χείλη, τα οποία γίνονται ορατά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας σωματικής δραστηριότητας. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάσουν σοβαρά την ικανότητα του ασθενούς να ασκηθεί ακόμα και να εκτελέσει τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν συνεχή δύσπνοια και αίσθημα κόπωσης, με αποτέλεσμα ακόμα και απλές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο και το περπάτημα μικρών αποστάσεων να γίνεται δύσκολο.

Η κλινική βαρύτητα της ΠΑΥ έχει ταξινομηθεί χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαβάθμισης της σοβαρότητας της ΠΑΥ, σύμφωνα με τη Λειτουργική Κατάσταση ή αλλιώς Λειτουργικό Στάδιο του ασθενή, με διαβάθμιση I έως IV που συνδέει τα συμπτώματα με τους περιορισμούς της δραστηριότητας.

Η ΠΑΥ αξιολογείται συνήθως με βάση τον έλεγχο της κλινικής συμπτωματολογίας, που περιλαμβάνει την κλινική αξιολόγηση, τις δοκιμασίες κόπωσης, τους βιοχημικούς δείκτες και τις ηχοκαρδιογραφικές και αιμοδυναμικές εκτιμήσεις. Μια από τις πιο γνωστές εξετάσεις είναι το ‘’6 min walking test’’ όπου μετριέται η ικανότητα άσκησης χρησιμοποιώντας εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης (η απόσταση που μπορεί να περπατήσει ένας ασθενής σε έξι λεπτά).

Ακόμα και αν υπάρχουν πλέον εξετάσεις που μπορούν να αξιολογήσουν τη συμπτωματολογία ή την κλινική βαρύτητα της νόσου, οι συνέπειες της ΠΑΥ σε άλλους τομείς της ζωής των ασθενών και των ανθρώπων που τους φροντίζουν, όπως ο συναισθηματικός και ο κοινωνικός τομέας αλλά και η ικανότητα για εργασία έχουν ελάχιστα μελετηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της φύσης των άτυπων συμπτωμάτων η πλειοψηφία των ασθενών διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο (Λειτουργικό Στάδιο III ή IV) και μόνο το 24% των ασθενών στο Λειτουργικό Στάδιο II. Επί του παρόντος, η ηχοκαρδιογραφία  Doppler είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για το διαγνωστικό έλεγχο, αλλά για τη διασφάλιση της οριστικής διάγνωσης θα  πρέπει να πραγματοποιηθεί δεξιός καρδιακός καθετηριασμός.

Πόσο συχνή είναι η ΠΑΥ;

Παρά το γεγονός ότι ΠΑΥ είναι μια σπάνια ασθένεια, με εκτιμώμενη συχνότητα εμφάνισης 15-50 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο, η συχνότητα της ΠΑΥ είναι σημαντικά υψηλότερη σε ορισμένες ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου, όπως οι ασθενείς με με ερυθηματώδη λύκο, με HIV/AIDS, με συγγενή καρδιοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία
καθώς και ασθενείς με σκληρόδερμα. Περίπου 100.000 άτομα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν
Ιδιοπαθή ΠΑΥ (χωρίς αποδεδειγμένη αιτία) ή Δευτεροπαθή ΠΑΥ που σχετίζεται με τις διάφορες προαναφερθείσες παθήσεις.

Οι επιδράσεις της ΠΑΥ σε ασθενείς και φροντιστές

Μια πρόσφατη διεθνής έρευνα που διεξήχθη σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες στην οποία έλαβαν μέρος 455 ασθενείς με ΠΑΥ και φροντιστές διερεύνησε τις ευρύτερες επιπτώσεις της ΠΑΥ, πέρα από τον συνήθη προσδιορισμό των κλινικών συμπτωμάτων. Η έρευνα στόχευε στην καλύτερη κατανόηση του σωματικού και πρακτικού αντίκτυπου της ΠΑΥ, τις συναισθηματικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και τις ανάγκες πληροφόρησης και παροχών.

Οι επιπτώσεις που καταγράφηκαν μέσω της έρευνας τόσο στους ασθενείς όσο στους φροντιστές ήταν σημαντικές και ανέδειξαν τα σημαντικά προβλήματα των πασχόντων με ΠΑΥ.

 

Στους ασθενείς

• Συνολικά, τέσσερις στους πέντε ασθενείς δήλωσαν ότι η επαγγελματική απασχόληση τους επηρεάστηκε από την ΠΑΥ.

• Σχεδόν οι μισοί δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να εργαστούν ή χρειάζονταν επιπλέον βοήθεια για να δουλέψουν, ποσοστό το οποίο αυξήθηκε σε εννέα στους δέκα ασθενείς των οποίων η κατάσταση παρουσίασε επιδείνωση στα πιο σοβαρά στάδια της ΠΑΥ.

• Οι τεράστιες σωματικές, πρακτικές και κοινωνικές αλλαγές στη ζωή τους λόγω της ΠΑΥ, οδήγουν σε ένα ευρύ φάσμα αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο φόβος, η ενοχή, η απώλεια, η ανησυχία και τα αισθήματα αχρηστίας και απογοήτευσης. Τα αισθήματα αυτά ενισχύονταν από το γεγονός ότι η ΠΑΥ δεν είναι «ορατή».

• Ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός των ασθενών πιστεύουν ότι στην απομόνωσή τους συνέβαλε η έλλειψη κατανόησης της κατάστασής τους από την οικογένεια και τους φίλους.

Search

Facebook

Προβληθείτε εδώ

Ημερομηνία

January 2021
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ο Καιρός στην Αθήνα
Sorry! No actual weather data available!


Tag Cloud