You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την αντιμετώπιση πολλών φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων, καθώς η τεχνολογία των εξωσωματίων αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών, ασφαλέστερων και οικονομικώς προσιτών θεραπειών.

Οπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Esperite, απέκτησε τα πλήρη δικαιώματα ενός διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντας) που επιτρέπει τη χρήση προερχόμενων από μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs) εξωσωματίων στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών και αυτοάνοσων ασθενειών.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesù (OPBG), στη Ρώμη, Ιταλία, θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικές και προσβάσιμες θεραπείες για ευρύ φάσμα φλεγμονωδών και αυτοάνοσων παθήσεων, όπως ο τύπου 1 σακχαρώδης διαβήτης, η αρθρίτιδα, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος του Crohn, η κυστική ίνωση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η εγκεφαλοπάθεια των νεογνών και η τραυματική κάκωση εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.

Τα εξωσωμάτια παίζουν σημαντικό ρόλο στην διακυτταρική επικοινωνία, ρυθμίζοντας τις κυτταρικές διεργασίες του οργανισμού και διαμεσολαβώντας στις αλληλεπιδράεις των ανοσοποιητικών κυττάρων. Έχει αποδειχθεί ότι τα προερχόμενα από MSCs εξωσωμάτια έχουν πιο ειδικές αλληλεπιδράσεις με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, ιδίως με τα Β-λεμφοκύτταρα, σε σύγκριση με τα κύτταρα απ’ όπου προέρχονται. Τα εξωσωμάτια παρουσιάζουν μία δοσοεξαρτώμενη επίδραση στην αναχαίτιση κυρίως των Β-λεμφοκυττάρων. Αυτό θα επιτρέψει την ακριβέστερη ρύθμιση της ανοσοποιητικής αντίδρασης με τη χρήση εξωσωματίων σε πολλαπλές κλινικές εφαρμογές. Οι ανοσοκατασταλτικές και ανοσορρυθμιστικές επιδράσεις των εξωσωματίων μπορεί να ενισχυθούν με ειδικές συνθήκες καλλιέργειας των MSCs και με την προσθήκη μορίων που ενώνονται με τα εξωσωμάτια, όπως η αννεξίνη.

Τα εξωσωμάτια μπορεί να έχουν κλινικές εφαρμογές ως βιολογικοί δείκτες για την παροχή πρόγνωσης σε ποικίλες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης του καρκίνου, και για την απελευθέρωση φαρμάκων σε πολύ ειδικούς στόχους, μειώνοντας τις απαιτούμενες δόσεις και προλαμβάνοντας τις εκτός στόχου ανεπιθύμητες ενέργειες. Η πατέντα καλύπτει τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αποτελούνται ή περιλαμβάνουν εξωσωμάτια για να κατευθύνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα σε συγκεκριμένους ιστούς.

Το «The Cell Factory», ο Τομέας Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) αναγεννητικής ιατρικής του ομίλου της Esperite, διεύρυνε την πλατφόρμα βιοπαραγωγής του και το χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με την τεχνολογία παραγωγής εξωσωματίων για ευρεία εφαρμογή στις θεραπείες της αναγεννητικής ιατρικής. Η παραγωγή των εξωσωματίων βασίζεται στην ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα κλινικής, διαβαθμισμένης παραγωγής MSCs του «Cell Factory». Το «Cell Factory» ανέπτυξε την μέθοδο επέκτασης των MSCs σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) και τους κανονισμούς των Φαρμάκων Προηγμένων Θεραπειών (ΦΠΘ – ATMP), αποφεύγοντας τη χρήση προϊόντων, ορών και τροφοδοτών ζωικής ή ανθρώπινης προέλευσης καθ’ όλη τη διαδικασία της αποθήκευσης και βιοπαραγωγής. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή καθαρότητα των MSCs και του εκκρινώματός τους, συμπεριλαμβανομένων των εξωσωματίων. Η παραγωγή μπορεί εύκολα να κλιμακωθεί σε βιοαντιδραστήρες τρισδιάστατων κυτταρικών καλλιεργειών, για υψηλής απόδοσης παραγωγή.

Η υψηλή σταθερότητα των εξωσωματίων επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση των «έτοιμων προς χρήση» προϊόντων. Τα εξωσωμάτια μπορούν να κρυοσυντηρηθούν σε έναν πολύ μικρό όγκο, δίχως κρυοπροστατευτικά, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά την απόψυξη δίχως να προηγηθεί πλύση, γεγονός πολύ σημαντικό για χρήση ρουτίνας στα νοσοκομεία. Αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον τα εξωσωμάτια θα αποτελέσουν ζωτικής σημασίας εναλλακτική λύση στις αλλογενείς θεραπείες με βλαστικά κύτταρα.

Τα εξωσωμάτια είναι κυστίδια μεγέθους νανομέτρων (μικροκυστίδια) που εκκρίνονται από διάφορα είδη κυττάρων in vivo και in vitro. Περιέχουν πρωτεϊνες, αυξητικούς παράγοντες, mRNA και άλλα μόρια, υπεύθυνα για τις θεραπευτικές επιδράσεις των βλαστικών κυττάρων. Μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να απελευθερωθούν σε διάφορους ιστούς και όργανα in vivo. Τα εξωσωμάτια δεν διαθέτουν αντιγόνα ιστοσυμβατότητας HLA, γεγονός που μειώνει την ανοσοποιητική αντίδραση και τα καθιστά καθολικό ξενιστή για την απελευθέρωση φαρμάκων. Επομένως, αναμένεται ότι οι κλινικές μελέτες και οι διαδικασίες έγκρισης και εποπτείας θα είναι ταχείες για τα ιατρικά προϊόντα που περιέχουν εξωσωμάτια.

Η αξίας πολλών δισεκατομμυρίων αγορά των θεραπειών με βλαστικά κύτταρα χρησιμοποιεί κυρίως στρωματικά/μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSCs) σε περισσότερες από 500 κλινικές μελέτες παγκοσμίως. Έχει αποδειχθεί ότι τα εξωσωμάτια που εκκρίνονται από τα MSCs έχουν παρόμοια ανοσορρυθμιστική δυναμική με τα κύτταρα απ’ όπου προέρχονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί γι’ αυτά στις θεραπείες. Η πατέντα που έλαβε η Esperite καλύπτει την εφαρμογή των εξωσωματίων για τη θεραπεία όλων των αυτοάνοσων, χρονίων και οξέων φλεγμονωδών ασθενειών: ρευματοειδής αρθρίτιδα, φλεγμονή των συνδετικών και αγγειακών ιστών (ρευματολογία), αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος, συστηματική αγγειίτιδα, γιγαντοκυτταρική αρτηριίτιδα, κοκκιωμάτωση Wegener, πορφύρα Henoch-Schonlein, αγγειίτιδα του κεντρικού νευρικού συστήματος, κρυοσφαιριναιμία, πολλαπλή μονονευρίτιδα, αρτηριίτιδα Takayasu, νόσος Burger (ή αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα), χρόνιες φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, νόσος του Crohn και ελκώδης κολίτιδα, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, νόσος του Άντισον, τύπου 1 διαβήτης και λανθάνων αυτοάνοσος διαβήτης των ενηλίκων, υποτροπιάζων αυτοάνοσος διαβήτης σε διαβητικούς ασθενείς έπειτα από τη μεταμόσχευση νησιδίων του παγκρέατος ή παγκρέατος, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, δερματομυοσίτιδα, σκληρόδερμα, σύνδρομο Sjogren, πολλαπλή σκλήρυνση, χρόνια αυτοάνοση ηπατίτιδα, πρωτοπαθής χολική κίρρωση, ψωρίαση, γυροειδής αλωπεκία, λεύκη, σύνδρομο Goodpasture (ή νόσος αντι-GBM), σύνδρομο Guillain- Barré, χρόνια σπειραματονεφρίτιδα, δερματίτιδα και έκζεμα, σύνδρομο Reiter και αντιδραστική αρθρίτιδα, κυστική ίνωση, ιγμορίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα, περιοδοντική νόσος και εκκολπωματική νόσος, μεταξύ άλλων.

Μία άλλη σημαντική εφαρμογή των εξωσωματίων είναι η πρόληψη της απόρριψης των μεταμοσχευθέντων κυττάρων, ιστών, οργάνων και της γονιδιακής θεραπείας. Η έγχυση των εξωσωματίων θα μειώσει την ανοσοποιητική αντίδραση και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ανοσοποιητικής αντοχής. Τα έτοιμα προς χρήση εξωσωμάτια θα αποτελούν πολύ ελκυστικά ιατρικά προϊόντα για πολλαπλές εγχύσεις δίχως την ανάγκη νοσηλείας, και επομένως θα είναι πιο προσβάσιμα στους ασθενείς σε σύγκριση με τις κυτταρικές εγχύσεις.

Η εφαρμογή των εξωσωματίων στις οξείες φλεγμονώδεις νόσους έχει ιδιαίτερη σημασία στη νευρολογία. Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα εξωσωμάτια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αμέσως στους ασθενείς με εγκεφαλικό, τραυματική κάκωση εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, και στην εγκεφαλοπάθεια των νεογνών, ώστε να μειώνεται η νευροφλεγμονή και να αποτρέπονται οι βλάβες στους νευρώνες.

Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Bambino Gesú (OPBG), στη Ρώμη, αποτελεί το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο και ερευνητικό κέντρο της Ευρώπης, παρέχοντας πάνω από 1,55 εκατομμύρια υπηρεσίες υγείας ετησίως σε παιδιά και εφήβους απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Marcin Jurga, R&D Manager του «The Cell Factory» δήλωσε: «Ο τομέας της αναγεννητικής ιατρικής χρειάζεται πολλαπλά εργαλεία για να παράσχει αποτελεσματικές θεραπείες για διαφορετικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Η θεραπευτική δυναμική των μεσεγχυματικών/στρωματικών κυττάρων είναι καλά τεκμηριωμένη σε αρκετές κλινικές μελέτες. Τα εξωσωμάτια παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό νέων θεραπειών, την παραγωγή βιοενεργών τεχνητών ιστών και εμφυτευμάτων, και τις μη-επεμβατικές μεθόδους απελευθέρωσης φαρμακευτικών ουσιών. Η τεχνολογία αυτή θα παράσχει ασφαλέστερες και πιο προσιτές θεραπείες για τους ασθενείς».

Ο Frederic Amar, CEO του ομίλου ESPERITE δήλωσε: «Η Esperite πρωτοπορεί με νέες τεχνολογίες στην αναγεννητική ιατρική, για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ασθένειες των ανθρώπων. Εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να μεταμορφώσουμε τις προδιαγραφές της υγειονομικής περίθαλψης. Η τεχνολογία των εξωσωματίων θα επιτρέψει νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, πιο προσβάσιμες και οικονομικώς πιο προσιτές. Η Esperite επιβεβαιώνει το ρόλο της ως ηγετικής δύναμης στην αναγεννητική ιατρική».

 

Search

Facebook

Προβληθείτε εδώ

Ημερομηνία

October 2020
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ο Καιρός στην Αθήνα
Sorry! No actual weather data available!


Tag Cloud